Lidmaatschap beroepsorganisaties

Lidmaatschap beroepsorganisaties

Door de registratie bij verschillende beroepsorganisaties werkt JanssenGestalt aan de hand van de beroeps- en ethische codes van deze verenigingen. Daarnaast wordt gezorgd voor bij- en nascholing.

 

Voor de klachten- en tuchtregeling valt JanssenGestalt eveneens onder deze organisaties. Als je een klacht hebt over de therapeut van JanssenGestalt, én je kunt dit niet naar jouw tevredenheid met je therapeut bespreken, kun je contact opnemen met de NFG, RBCZ, of TCZ.

 

 

Marco Schijf is lid van:

NFG (8295), BPSW (620515), het Registerplein voor Maatschappelijk en Sociaal werkers en de RBCZ (810418R).

Door middel van een continue bijscholing, intervisie en supervisie zorgt de therapeut binnen JanssenGestalt ervoor dat hij steeds beschikt over actuele kennis en inzichten en dat zijn blik steeds wordt verfrist. Wij vinden het belangrijk om steeds kritisch naar ons eigen functioneren als therapeuten te kijken.

Doordat de therapeut lid is van de RBCZ en voldoet aan alle eisen die registratie hiervan met zich meebrengt, wordt een deel van de therapie vergoed op basis van de aanvullende verzekering. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoeden complementaire zorg vanuit de aanvullende verzekering.

 

Op basis van onze AGB-codes kun je bij je zorgverzekeraar informeren welke vergoeding je krijgt. Deze codes zijn:

Therapeut en maatschappelijk werker Marco Schijf: 90-101283.

De AGB-codes voor onze praktijk zijn: 90-50268 en 94-59255.

Wij helpen je verder. Neem contact met ons op.