Een klacht. En dan?

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling en begeleiding bij JanssenGestalt, kun je dit bespreken met Marco Schijf. De vertrouwenspersoon van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) Theo Splinter kan jou hierbij ondersteunen als jij dat wenst. Kom je er samen niet aan uit, kun je een formele klacht indienen bij de NFG. Via deze link kun je verdere informatie daarover vinden.